คุณเป็นวิศวกรประเภทใด?

                ใครที่ได้ฟังคำถามนี้ คงจะเกิดความสงสัยว่ามีการแบ่งประเภทของวิศวกรด้วยหรือ คำว่าประเภทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตำแหน่งที่ได้มาเมื่อเป็นวิศวกร แต่เรากำลังพูดถึงลักษณะนิสัยการทำงานของวิศวกร อาชีพวิศวกรมีมานานเท่าไรแล้วนั้น คงต้องไปหาข้อมูลกันเอาเอง แต่รู้ว่านานมาก แสดงว่าวิศวกรได้ผ่านช่วงการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย หลายท่านที่เป็นวิศวกรคงจะพอนึกภาพออก จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เขียนทำให้พอจะแบ่งวิศวกรได้เป็น 3 ประเภท

  ประเภทแรก คือ วิศวกรอนุรักษ์นิยม (Conservative Engineer) วิศวกรประเภทนี้มักจะทำงานด้วยรูปแบบความรู้และความเคยชินเดิมๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือแม้จะให้ความสนใจแต่ก็ไม่ได้นำมาปรับใช้ในการทำงาน เพียงแค่รับรู้ผ่าน ๆ ตาเท่านั้น ขอยกตัวอย่างวิศวกรประเภทนี้ เช่นในงานเขียนแบบ ซึ่งสมัยก่อนเราเขียนแบบลงบนกระดาษบนโต๊ะเขียนแบบ เป็นหลัก ซึ่งใช้เวลานานมาก ยิ่งถ้าต้องการเขียนแบบที่ซับซ้อน จะต้องใช้ความละเอียดปราณีตของผู้เขียนเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบกันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยให้การเขียนแบบมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการทำงาน แถมยังมีสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าการเขียนแบบด้วยมือเสียอีก แต่ทุกวันนี้เราก็ยังคงพบเห็น วิศวกรที่เขียนแบบด้วยมืออยู่เช่นกัน อาจจะเป็นเพราะว่าการเขียนแบบด้วยมือให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเอง บางบริษัทมีการจ้างพนักงานโดยเฉพาะ เพื่อลอกแบบที่วิศวกรได้เขียนไว้ในกระดาษเข้ามาเก็บในคอมพิวเตอร์ ทั้งๆ ที่จริงวิศวกรน่าจะเขียนแบบลงบนคอมพิวเตอร์โดยตรง จากเหตุการณ์นี้ เห็นได้ว่า บริษัทต้องเสียเงินจ้างพนักงานเพิ่ม เพียงเพราะวิศวกรไม่พยายามหัดเขียนแบบบนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งหากจะเล่าให้ฟังถึงปัญหาทั้งหมด คงไม่สามารถถ่ายทอดได้หมดแน่

ลองมาดูประเภทต่อไปดีกว่า ประเภทนี้ให้ชื่อว่า วิศวกรผสมผสาน (Combinative Engineer) ลักษณะของวิศวกรประเภทนี้ นอกจากเรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้กับงานที่ทำ แล้วยังชอบที่จะเรียนรู้และติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานที่ทำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามขีดความสามารถที่มีอยู่ ขอยกตัวอย่างเรื่องเดิมคือการเขียนแบบ เมื่อเริ่มที่จะออกแบบอะไรสักอย่าง วิศวกรประเภทนี้ชอบที่จะสเกตภาพคร่าว ๆ ลงบนกระดาษก่อน เมื่อต้องการเขียนแบบจริง จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนเพื่อย่นเวลาการทำงาน แล้วยังสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในภายหลัง วิศวกรประเภทนี้จะไม่ลืมความรู้พื้นฐานเดิม และจะนำความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ตามความเหมาะสมอยู่เสมอ

สำหรับวิศวกรประเภทสุดท้าย คือ วิศวกรสมัยใหม่ (Modern Engineer)หรือวิศวกรไฮเทค (Hi-tech Engineer) เป็นวิศวกรที่จะติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และอยากที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้อยู่เสมอ จนในบางครั้งทำให้มองข้ามความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น เนื่องจากชอบความสะดวกสบาย ใช้ความคิดบางอย่างน้อยลง อาจจะกล่าวได้ว่าวิศวกรประเภทนี้ มักจะมองความทันสมัยเป็นอันดับแรก ชอบอะไรที่เลิศหรู จนมองข้ามความเป็นจริงบางอย่างไป เช่นเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีบางอย่างที่มีความสามารถสูงมาก แต่ถูกนำมาใช้งานเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของความสามารถทั้งหมด ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายในการสั่งซื้อและบำรุงรักษาโดยไม่จำเป็น กลับเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตโดยไม่เหมาะสม

                เมื่ออ่านถึงตรงนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถตอบคำถามได้หรือไม่ว่า คุณเป็นวิศวกรประเภทใด และ หรือ เคยได้พบกับวิศวกรประเภทใดมาบ้าง ที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ฟัง ก็เพราะว่า ต้องการถ่ายทอดความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เพื่อนๆ วิศวกรรุ่นใหม่ๆได้ฟัง เพื่อช่วยตัดสินใจในอนาคต ว่า ” คุณอยากเป็นวิศวกรประเภทไหน ” ผู้เขียนเชื่อว่า วิศวกรแต่ละประเภท ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป วิศวกรแต่ละประเภทน่าที่จะเหมาะสมกับสถานะการณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์แบบใด สำหรับเรื่องที่ท่านได้อ่านไปแล้วนี้ ผู้เขียนเชื่อว่า น่าที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านได้บ้าง ไม่มากก็น้อย